Mededelingen: 
 
Aanmeldingen: 
Helaas kan Plein20 op dit moment geen individuele cliënten onder de 18 meer aannemen omdat het budget van de Gemeente Amsterdam hiervoor niet toereikend is.  
Zodra er meer budgetruimte is zullen we dit op de website aangeven.

Voor de Groepstherapie voor 15-18 jarigen met sociale angst kan wel alvast worden aangemeld. (zie verder info onder: Jongeren / groepstherapie ).

Jong volwassenen boven de 18 jaar kunnen zich weer aanmelden via de website vanaf 28 augustus. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

 
Waarneming zomervakantie 2017 
De administratie van Plein20 is in verband met de zomervakantie gesloten van 31 juli tot 28 augustus.  
Alleen in urgente gevallen kunnen cliënten van Plein20 contact opnemen met onze medewerkers via de informatie op onze voicemail: 020 6796972.
Wanneer acuut hulp nodig is dient u contact op te nemen met uw huisarts of de centrale doktersdienst in uw regio.

Psychotherapie voor:

Kinderenjongeren, volwassenen, ouders en gezinnen

Plein20 is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor kinderen jongeren, volwassenen ouders en gezinnen.

Plein20 behandelt vrijwel alle vormen van psychische problematiek. 

Plein20 biedt zowel generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ. 

De behandelaars van Plein20 zijn gespecialiseerd in verschillende behandelmethoden. 

Behalve psychotherapie biedt Plein20 psychodiagnostisch onderzoek, coaching en advies. 

Sinds de oprichting in 1989 biedt Plein20 zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie.  

Plein20 gaat in op de hulpvraag en neemt tegelijkertijd de eigen mogelijkheden en sterke kanten van de cliënt serieus.                     

Cliënten houden dezelfde behandelaar en er is geen wachttijd tussen intake, diagnostiek en behandeling.

Plein20 werkt samen met andere hulpverleners in Amsterdam met wie zij een netwerk onderhouden.