Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

Psychotherapie voor:

Kinderenjongeren, volwassenen, ouders en gezinnen

Plein20 is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor kinderen jongeren, volwassenen ouders en gezinnen.

Plein20 behandelt vrijwel alle vormen van psychische problematiek. 

Plein20 biedt zowel generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ. 

De behandelaars van Plein20 zijn gespecialiseerd in verschillende behandelmethoden. 

Behalve psychotherapie biedt Plein20 psychodiagnostisch onderzoek, coaching en advies. 

Sinds de oprichting in 1989 biedt Plein20 zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie.  

Plein20 gaat in op de hulpvraag en neemt tegelijkertijd de eigen mogelijkheden en sterke kanten van de cliënt serieus.                     

Cliënten houden dezelfde behandelaar en er is geen wachttijd tussen intake, diagnostiek en behandeling.

Plein20 werkt samen met andere hulpverleners in Amsterdam met wie zij een netwerk onderhouden.