Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 

Psychotherapie voor:

Kinderenjongeren, volwassenen, ouders en gezinnen

Plein20 is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor kinderen jongeren, volwassenen ouders en gezinnen.

Plein20 behandelt vrijwel alle vormen van psychische problematiek. 

Plein20 biedt zowel generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ. 

De behandelaars van Plein20 zijn gespecialiseerd in verschillende behandelmethoden. 

Behalve psychotherapie biedt Plein20 psychodiagnostisch onderzoek, coaching en advies. 

Sinds de oprichting in 1989 biedt Plein20 zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie.  

Plein20 gaat in op de hulpvraag en neemt tegelijkertijd de eigen mogelijkheden en sterke kanten van de cliënt serieus.                     

Cliënten houden dezelfde behandelaar en er is geen wachttijd tussen intake, diagnostiek en behandeling.

Plein20 werkt samen met andere hulpverleners in Amsterdam met wie zij een netwerk onderhouden.