Plein20 heeft tot eind  2016 helaas geen ruimte meer voor  nieuwe aanmeldingen

Het kantoor van Plein20 is gesloten in de Kerstvakantie.
Alleen bestaande cliënten van Plein20 kunnen in urgente gevallen contact opnemen met één van onze medewerkers via de voicemail telefoon 020-6796972.
Wanneer acute hulp nodig is dient contact opgenomen te worden met de huisarts of de centrale doktersdienst in uw regio.

Psychotherapie voor:

Kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en gezinnen

Plein20 is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor kinderen jongeren, volwassenen ouders en gezinnen.

Plein 20 behandelt vrijwel alle vormen van psychische problematiek. 

Plein 20 biedt zowel generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ. 

De behandelaars van Plein20 zijn gespecialiseerd in verschillende behandelmethoden. 

Behalve psychotherapie biedt Plein20 psychodiagnostisch onderzoek, coaching en advies. 

  lvvp-visitatielogo

 

Sinds de oprichting in 1989 biedt Plein20 zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie.  

Plein20 gaat in op de hulpvraag en neemt tegelijkertijd de eigen mogelijkheden en sterke kanten van de cliënt serieus.                     

Cliënten houden dezelfde behandelaar en er is geen wachttijd tussen intake, diagnostiek en behandeling.

Plein20 werkt samen met andere hulpverleners in Amsterdam met wie zij een netwerk onderhouden.

 

View Desktop Site