Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

 Aanmelding kinderen tot 12 jaar

 

Per 1 januari 2015 wordt de kinder/en jeugd GGZ tot 18 jaar vergoed door de Gemeenten en niet meer door de Zorgverzekeringen.
Kinderen en jongeren die in de regio Amsterdam (Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn ) staan ingeschreven, kunnen zich aanmelden. 

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij Plein20: telefonisch 020-6796972 of per e-mail: info@plein20.nl .
Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van een huisarts , Ouder/Kind Team, een jeugdarts of medisch specialist waarin de vermoedelijke psychische problematiek omschreven staat waarvoor verwezen wordt. 
Plein20 moet een beschikking (toestemmingsverklaring) aan de gemeente vragen voor de vergoeding van de behandeling.
Voor de hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

Plein20 neemt zo snel mogelijk na uw telefonische of schriftelijke aanmelding contact met u op om te beoordelen of hulp geboden kan worden.
Is dit niet het geval dan wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Het eerste intakegesprek kan pas plaatsvinden als:

1. De ouders een verwijsbrief van de huisarts voor hun kind hebben gekregen,
    of als de ouders hebben een beschikking van de gemeente Amsterdam via het OKT hebben gekregen.

2. Het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier is ingevuld en geretourneerd.

Hier vindt u het aanmeldingsformulier

Plein20 heeft een zogenaamd ROM-systeem om de effectiviteit van de behandeling te meten.
Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt u verzocht een eerste vragenlijst m.b.t. de klachten in te vullen.
Aan het eind van de behandeling wordt deze vragenlijst herhaald samen met een klanttevredenheidslijst. 
Deze lijsten verstuurd via uw email door Embloom .
De worden geanononimiseerd voor verder onderzoek door de gemeente.

 

Intakeprocedure 

Bij de intake van kinderen worden eerst de ouders voor een gesprek uitgenodigd.    
Als ouders gescheiden zijn, moeten beide ouders instemmen met de aanmelding en worden de intakegesprekken doorgaans met de ouders apart uitgevoerd.
In één of twee contacten wordt een inschatting gemaakt van de problematiek en wordt bekeken welke vragen nog beantwoord moeten worden om tot een goed behandelaanbod te komen. 

Vaak is een psychodiagnostisch onderzoek of een observatie nodig. Dit onderzoek wordt door één van de medewerkers van Plein20 gedaan. 

Voor psychiatrisch, neuropsychologisch en pedagogisch-didactisch onderzoek wordt verwezen naar collega’s met wie Plein20 samenwerkt (zie: Samenwerking

De intakeprocedure wordt afgerond met een zogenaamd adviesgesprek waarin de diagnose besproken wordt en een behandelingsvoorstel wordt gedaan. Vervolgens wordt in overleg met de ouders een behandelingsovereenkomst afgesloten. 

Bij Plein20 is het gebruikelijk dat de huisarts zowel bij de start van de behandeling als na afsluiting van de behandeling op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen door het sturen van een ‘huisartsbrief’; hiervoor wordt u toestemming gevraagd.