Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 

 Aanmelding volwassenen  

Aanmelden bij Plein20 kan telefonisch 020-6796972 of per e-mail: info@plein20.nl .

Plein20 neemt zo snel mogelijk na uw telefonische of schriftelijke aanmelding contact met u op om te beoordelen of hulp geboden kan worden.
Is dit niet het geval dan wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Een behandeling kan pas starten als: 

1.Een verwijsbrief van de huisarts voor 'psychotherapie' of 'klinische psychologie wordt overlegd.

2.Het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier is ingevuld en geretourneerd.  

Hier vindt u het aanmeldingsformulier.

Als alle gegevens binnen zijn, kan een dossier aangemaakt worden en kan het eerste gesprek plaatsvinden. 

Plein20 heeft een zogenaamd ROM-systeem om de effectiviteit van de behandeling te meten.
Voor verdere informatie zie: Informatie voor cliënten over ROM-vragenlijsten.

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder –al dan niet gecontracteerd- op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om voor GGZ aan volwassenen (binnen de Zorgverzekeringswet) ROM-data aan te leveren bij SBG. Rond de intakeprocedure , drie maanden na start van de behandeling en bij afsluiten van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. 
   

 

Intakeprocedure: 

Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking en probleeminventarisatie.
Bij volwassenen die nog thuis wonen wordt gestreefd naar een gezamenlijke start met de ouders. 

In drie tot vijf diagnostische gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de aard en de ernst van de problematiek en de te behalen doelen.
Hierrbij kan gebruik gemaakt worden van psychodiagnostische testen.

De intakeprocedure wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de diagnose besproken wordt en een behandelingsvoorstel wordt gedaan. Vervolgens wordt een behandelingsovereenkomst afgesloten.


Bij Plein20 is het gebruikelijk dat de verwijzer en de huisarts op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een 'huisartsbrief'.