Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

 Aanmelding volwassenen  

Aanmelden bij Plein20 kan telefonisch 020-6796972 of per e-mail: info@plein20.nl .

Plein20 neemt zo snel mogelijk na uw telefonische of schriftelijke aanmelding contact met u op om te beoordelen of hulp geboden kan worden.
Is dit niet het geval dan wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Een behandeling kan pas starten als: 

1.Een verwijsbrief van de huisarts voor 'psychotherapie' of 'klinische psychologie wordt overlegd.

2.Het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier is ingevuld en geretourneerd.  

Hier vindt u het aanmeldingsformulier.

Als alle gegevens binnen zijn, kan een dossier aangemaakt worden en kan het eerste gesprek plaatsvinden. 

Plein20 heeft een zogenaamd ROM-systeem om de effectiviteit van de behandeling te meten.
Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt u verzocht een eerste vragenlijst m.b.t. de klachten in te vullen.
Aan het eind van de behandeling wordt deze vragenlijst herhaald samen met een klanttevredenheidslijst. 
Deze lijsten verstuurd via uw email door Embloom .
De worden geanononimiseerd voor verder onderzoek.

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder verplicht om voor GGZ aan volwassenen (binnen de Zorgverzekeringswet) ROM-data aan te leveren bij SBG.
   
 

Intakeprocedure: 

Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking en probleeminventarisatie.
Bij volwassenen die nog thuis wonen wordt gestreefd naar een gezamenlijke start met de ouders. 

In drie tot vijf diagnostische gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de aard en de ernst van de problematiek en de te behalen doelen.
Hierrbij kan gebruik gemaakt worden van psychodiagnostische testen.

De intakeprocedure wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de diagnose besproken wordt en een behandelingsvoorstel wordt gedaan. Vervolgens wordt een behandelingsovereenkomst afgesloten.


Bij Plein20 is het gebruikelijk dat de verwijzer en de huisarts op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een 'huisartsbrief'.