Plein20 heeft weer beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Ga voor een aanmelding naar het betreffende aanmeldformulier.

Er is ook ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."

"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Plein20 en Corona:

Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.