Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 

Klachten- en geschillenregeling:Klachtenprocedure:

Een psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Beroepscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing op het handelen van psychotherapeuten: de WGBO, de WBP en de Klachtwet. Bij een eventuele klacht stellen we het op prijs als u ons daarvan in kennis stelt. Plein20 zal u dan een gesprek aanbieden dat specifiek op de klacht en de eventuele oplossing ervan gericht is.
Komen we er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling, dan kunt u ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waar de medewerker(s) van Plein20  bij aangesloten is:

Voor klachten over de behandelingen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente, is er een eigen klachtregeling.
U kunt zich wenden tot:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar

Voor klachten over behandelingen voor volwassenen (18 jaar en ouder) en voor jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen, kunt u zich wenden tot:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen

De geschillenregeling is hier te vinden : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

LVVP
Maliebaan 87,
3581 CG 
Utrecht