Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.


Jongeren
van 12 tot 18 jaar

 

Plein20 biedt psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Bij de intakegesprekken worden de ouders/verzorgers betrokken.

Tijdens de intakefase wordt een inschatting gemaakt van de problematiek  via gesprekkken en/of tests. In deze fase heeft de jongere de mogelijkheid om te kijken of het contact met de therapeut goed verloopt. 

Na de intake wordt de behandeling gestart. Deze behandeling bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse individuele gesprekken met een vaste behandelaar.
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Meer informatie vind je hierover  op deze link: https://privacy.jeugdconnect.nl/

Er wordt gewerkt met behandeldoelen die gezamenlijk worden opgesteld.
Ouders/verzorgers krijgen, afhankelijk van de problematiek en de gezinssituatie, ouderbegeleiding.
In overleg met de jongere en de ouders/verzorgers, worden indien nodig gezinsgesprekken gevoerd.


 

 

Problematiek:

 • Angsten (angst voor alleen zijn, faalangst, sociale angst, fobieën, dwang)
 • Spanningsklachten 
  (slecht slapen, gespannen zijn, psychosomatische klachten)
 • Stemmingsklachten (somberheid, wisselende stemmingen, te weinig energie)
 • Problemen met het reguleren van emoties  en impulsen 
  (te agressief of emotioneel worden, zelfdestructief gedrag) 
 • Beginnende eetproblemen 
 • Contactproblemen 
  (van sociaal onhandig gedrag tot autisme- spectrumstoornissen) 
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADD/ADHD)
 • Oppositioneel of opstandig gedrag (ODD) 
 • Traumatische ervaringen (PTSS) individueel of in het gezin 
 • Identiteitsprobleme
  (wie ben ik, wat wil ik, vragen over seksualiteit)
 • Problemen met zelfstandig worden en het uit huis gaan 
 • Problemen die verweven zijn met het functioneren van ouders en/of gezin (chronisch ruzie, ouders met psychiatrische problematiek, vechtscheidingen, verwaarlozing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelaanbod:

Psychodiagnostiek

 

 • Psychodiagnostisch onderzoek naar de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren via testmateriaal (COTAN gecertificeerd) en eventueel observatie op school.

 

Individuele psychotherapie met jongeren

 

 • Psychotherapie in de vorm van gesprekken, waarbij verschillende methodieken worden gehanteerd: 
 • Integratieve psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Oplossingsgerichte therapie 
 • Psycho-educatie
 • Schematherapie
 • EMDR

 

Systeempsychotherapie: 

 • Psychotherapie gericht op verstoord of niet functionerend ouderschap, psycho-educatie, gezinstherapie, partnerrelatietherapie, omgangsbemiddeling bij scheidings-situaties.


Groepstherapie


De Groep

Groep voor jongeren die hun sociale kant willen ontwikkelen

“Hoge drempels neem je makkelijker als je in beweging bent” – Loesje

 

Voor wie?

Jongeren (15-18 jaar, schoolgaand) die beter willen worden in contact met leeftijdsgenoten.

Meld je aan wanneer je:
- Het lastig vindt met anderen van jouw leeftijd te praten, vrienden te worden en te blijven
- Je hoopt dat je van anderen kan leren en goede tips kan krijgen
- Je wil leren meer voor jezelf op te komen
- Je meer zelfvertrouwen wil hebben.
- Je het eng vindt maar het wel wil proberen

 

Hoe?

- Elke week behalve in vakanties
- Alles blijft vertrouwelijk binnen de groep
- Je kan na vakanties in en uit de groep
- Met elkaar praten maar ook veel doen
- Leren van elkaars ervaringen en tips
- Leren te doen wat je spannend vindt
- Durven voor jezelf op te komen
- Sterker in je schoenen komen te staan

 

Waar

Psychotherapiepraktijk Plein20
Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
1076 LX Amsterdam
020-6796972

info@plein20.nl

De Groep wordt geleid door Lea Schellekens en Bram Horjus
Wanneer
Elke dinsdagmiddag van 16:00u tot 17:15u, niet in schoolvakanties.
Aanmelden onder het formulier Jongeren

 

 

 

 

Voor wie is het aanbod van Plein20 niet geschikt? 
Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de behandeling van de volgende problemen: 
primaire verslavingsproblematiek, ernstige eetproblemen, acute crisissituaties.