Plein20 heeft weer ruimte voor aanmeldingen kinderen, jongeren  en jongvolwassenen.

Aanmeldformulieren:      voor kinderen/jongere      voor jongvolwassenen


Jongeren
van 12 tot 18 jaar

 

Plein20 biedt psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Bij de intakegesprekken worden de ouders/verzorgers betrokken.

Tijdens de intakefase wordt een inschatting gemaakt van de problematiek  via gesprekkken en/of tests. In deze fase heeft de jongere de mogelijkheid om te kijken of het contact met de therapeut goed verloopt. 

Na de intake wordt de behandeling gestart. Deze behandeling bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse individuele gesprekken met een vaste behandelaar.
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Meer informatie vind je hierover  op deze link: https://privacy.jeugdconnect.nl/

Er wordt gewerkt met behandeldoelen die gezamenlijk worden opgesteld.
Ouders/verzorgers krijgen, afhankelijk van de problematiek en de gezinssituatie, ouderbegeleiding.
In overleg met de jongere en de ouders/verzorgers, worden indien nodig gezinsgesprekken gevoerd.


 

 

Problematiek:

 • Angsten (angst voor alleen zijn, faalangst, sociale angst, fobieën, dwang)
 • Spanningsklachten 
  (slecht slapen, gespannen zijn, psychosomatische klachten)
 • Stemmingsklachten (somberheid, wisselende stemmingen, te weinig energie)
 • Problemen met het reguleren van emoties  en impulsen 
  (te agressief of emotioneel worden, zelfdestructief gedrag) 
 • Beginnende eetproblemen 
 • Contactproblemen 
  (van sociaal onhandig gedrag tot autisme- spectrumstoornissen) 
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADD/ADHD)
 • Oppositioneel of opstandig gedrag (ODD) 
 • Traumatische ervaringen (PTSS) individueel of in het gezin 
 • Identiteitsprobleme
  (wie ben ik, wat wil ik, vragen over seksualiteit)
 • Problemen met zelfstandig worden en het uit huis gaan 
 • Problemen die verweven zijn met het functioneren van ouders en/of gezin (chronisch ruzie, ouders met psychiatrische problematiek, vechtscheidingen, verwaarlozing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelaanbod:

Psychodiagnostiek

 

 • Psychodiagnostisch onderzoek naar de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren via testmateriaal (COTAN gecertificeerd) en eventueel observatie op school.

 

Individuele psychotherapie met jongeren

 

 • Psychotherapie in de vorm van gesprekken, waarbij verschillende methodieken worden gehanteerd: 
 • Integratieve psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Oplossingsgerichte therapie 
 • Psycho-educatie
 • Schematherapie
 • EMDR

 

Systeempsychotherapie: 

 • Psychotherapie gericht op verstoord of niet functionerend ouderschap, psycho-educatie, gezinstherapie, partnerrelatietherapie, omgangsbemiddeling bij scheidings-situaties.


Groepstherapie


Wekelijkse inzichtgevende groep voor jongeren van 15 tot 17 jaar, die hun sociale kant willen ontwikkelen.
Voor meer informatie zie de flyer.

 

 

Voor wie is het aanbod van Plein20 niet geschikt? 
Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de behandeling van de volgende problemen: 
primaire verslavingsproblematiek, ernstige eetproblemen, acute crisissituaties.