Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.


Kinderen 0 tot 12 jaa
r


Psychische problemen van kinderen  kunnen afhankelijk van de leeftijd tot verschillende klachten leiden .
Als de klachten al enige tijd aanwezig zijn en belemmerend werken in het functioneren thuis, op school of in de vrije tijd kan Plein20 hulp bieden.
Als kinderen onder de twaalf jaar zijn, wordt er altijd gestart met één of meerdere gesprekken met ouders/verzorgers.
Bij kinderen onder de vijf jaar worden ouders en kinderen in principe samen uitgenodigd.
Bij gescheiden ouders worden de gesprekken apart gevoerd.

In overleg wordt besloten of er diagnostiek moet plaatsvinden of direct tot behandeling  wordt overgegaan.

Wanneer kinderen psychotherapie krijgen, worden ouders en/of andere gezinsleden betrokken bij de behandeling door middel van  gesprekken.
Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Er worden gezamenlijk behandeldoelen opgesteld.

Problematiek:

 • Angsten 
  (angst om alleen te zijn, faalangst, sociale angst, fobieën, dwang) 
 • Veel huilen
 • Spanningsklachten
  (slecht slapen, gespannen zijn, psychosomatische klachten) 
 • Stemmingsklachten 
  (somberheid, wisselende stemmingen, te weinig  energie) 
 • Problemen met de regulatie van emoties en impulsen 
  (te agressief of emotioneel worden, zelfdestructief gedrag, moeilijk troostbaar en prikkelgevoeligheid) 
 • Beginnende eet- en voedingsproblemen
 • Contactproblemen
  (van problemen met de band met je kind, van sociaal onhandig gedrag tot autisme spectrumstoornissen)
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADD/ADHD) 
 • Oppositioneel of opstandig gedrag (ODD) en niet voorbijgaande driftbuien
 • Traumatische ervaringen (PTSS) individueel of in het gezin 
 • Problemen die verweven zijn met het functioneren van ouders en/of gezin (chronisch ruzie, ouders met psychiatrische problematiek, vechtscheidingen, verwaarlozing) 

 

 

 

 

Behandelingen:

Psychodiagnostiek 

 • Psychodiagnostisch onderzoek naar de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen via testmateriaal (COTAN gecertificeerd), observatie in de speelkamer of op school.

Individuele psychotherapie met kinderen 

 • Psychotherapie in de vorm van gesprekken en spel in de speelkamer, waarbij verschillende methoden worden gehanteerd
 • Integratieve psychotherapie 
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Mentaliserende bevorderende therapie
 • EMDR
 • Gedragsprogramma's in samenwerking met ouders en school. 

Systeempsychotherapie

 • Psycho-educatie
 • Ouder- baby/peuterbehandeling
 • Psychotherapie gericht op niet functionerend of verstoord ouderschap
 • Gezinstherapie
 • Partnerrelatietherapie
 • Omgangsbemiddeling bij scheidingssituaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is het aanbod van Plein20 niet geschikt? 
Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de behandeling van de volgende problemen: 
primaire verslavingsproblematiek, ernstige eetproblemen, acute crisissituaties.