Plein20 heeft weer ruimte  voor aanmelding van kinderen van de basisschoolleeftijd 6-12 jaar 
en jongeren die in aanmerking komen voor de groepsbehandeling 15-18 jaar,
zie voor deze laatste groep onder "Groep Jongeren"

Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.