Plein20 heeft weer beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Ga voor een aanmelding naar het betreffende aanmeldformulier.

Plein20 en Corona:

Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.  

 


Opleiding


Plein20 is een erkende praktijkopleidingsplaats voor de Opleiding tot Psychotherapeut K&J en is gevisiteerd door PDO-GGZ Utrecht.
Vanaf januari 2016 is Bram Horjus  (zie wie zijn wij), psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.
Vanaf september 2017 is Lea Schellekens (zie wie zijn wij), GZ psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.
Vanaf januari 2019 is Rick Peerdeman  (zie wie zijn wij), psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.

Supervisie:
Plein20 biedt supervisie in het kader van opleiding en specialisatie aan basispsychologen, GZ-psychologen en psychoherapeuten.
De supervisie kan gericht zijn op kinder- en jeugdpsychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en of diagnostiek.
Voor meer specifieke informatie t.a.v. de supervisoren, zie 'wie zijn wij?'.

Leertherapie:
Caroline van Nistelrooij en Ieke van Tilburg zijn erkende leertherapeuten van de VKJP.