Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Er is nog wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."

"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"


Opleiding


Plein20 is een erkende praktijkopleidingsplaats voor de Opleiding tot Psychotherapeut K&J en is gevisiteerd door PDO-GGZ Utrecht.
Vanaf januari 2016 is Bram Horjus  (zie wie zijn wij), psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.
Vanaf september 2017 is Lea Schellekens (zie wie zijn wij), GZ psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.
Vanaf januari 2019 is Rick Peerdeman  (zie wie zijn wij), psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.

Supervisie:
Plein20 biedt supervisie in het kader van opleiding en specialisatie aan basispsychologen, GZ-psychologen en psychoherapeuten.
De supervisie kan gericht zijn op kinder- en jeugdpsychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en of diagnostiek.
Voor meer specifieke informatie t.a.v. de supervisoren, zie 'wie zijn wij?'.

Leertherapie:
Caroline van Nistelrooij en Ieke van Tilburg zijn erkende leertherapeuten van de VKJP.