Plein20 heeft uitsluitend nog ruimte voor aanmeldingen van de Groep” jongeren van 15 tot 18 jaar.

"Zie onder jongeren"


Opleiding


Plein20 is een erkende praktijkopleidingsplaats voor de Opleiding tot Psychotherapeut K&J en is gevisiteerd door PDO-GGZ Utrecht.
Vanaf januari 2019 is Rick Peerdeman psycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.
Vanaf september 2020 is Channa Hijmans GZpsycholoog in opleiding bij Plein20 tot psychotherapeut inclusief kinder- en jeugd psychotherapie.

Supervisie:
Plein20 biedt supervisie in het kader van opleiding en specialisatie aan basispsychologen, GZ-psychologen en psychoherapeuten.
De supervisie kan gericht zijn op kinder- en jeugdpsychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en of diagnostiek.
Voor meer specifieke informatie t.a.v. de supervisoren, zie 'wie zijn wij?'.

Leertherapie:
Caroline van Nistelrooij en Ieke van Tilburg zijn erkende leertherapeuten van de VKJP.