praktische zaken

Klachtenprocedure

Wanneer je ondanks onze inspanningen om je zo goed mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling dan bespreken we deze graag met je. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, of als je behoefte hebt aan een neutrale beoordeling, dan kun je contact opnemen en kosteloos overleggen met het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 088-5551000 of info@akj.nl of klachtenformulier op hun website). Je kunt ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waar de medewerker(s) van Plein 20 bij aangesloten is:


Voor klachten over de behandelingen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente, is er een eigen klachtenregeling:
lvvp.info/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar


Voor klachten over behandelingen voor volwassenen (18 jaar en ouder) en voor jongeren onder de 18 jaar die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen:
lvvp.info/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen

De geschillenregeling is hier te vinden: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.