Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 

Samenwerkingsverbanden

 

Er zijn verschillende professionals waar Plein20 mee samenwerkt of waar naar doorverwezen wordt bij onvoldoende expertise of als er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen is,
te weten:

GZ psychologen eerste lijn:
-Channa Hijmans.
-Ditte Wage (Praktijk Wage). 
-Kinderpraktijk Amsterdam. 

Kinder- en jeugd psychotherapeuten: 
-Barbara van den Broeke (ouderbegeleiding, jongvolwassenen).
-Catherine Pannevis.
-Annemarije Spaans.
-Daphne Zwarts.
-Liesbeth Steetzel.
-Eva Zuijderland, 
-Natasha Post.
-Chiara Bijl.
-Carolien Gevers.
-Lidwien Geertjens.
-Merijn Merbis.
-Constantijn Swagerman.

Psychiaters: 
-Thomas Lenz.
-Karen Konijn.
-Marilene Strijbos.
-Elma Thiel.
-Angela de Groot.

Neuropsychologen: 
-Charlotte Schenning.
-Ariane Joldersma.
-Merijn Merbis. 

Instellingen: 
-Spirit
-Bascule 
-GG&GD
-diverse OKT'S

Een groot aantal huisartsen is vaste verwijzer van Plein20.

Dramatherapeute:
Judith Stett

Verwijzende huisartsen worden op de hoogte gehouden van start en verloop van de behandeling.
Indien nodig wordt gestreefd naar samenwerking met scholen en andere betrokken instanties rond een cliëntsysteem. 
Voor aanvullende expertise wordt een ad hoc samenwerkingsverband tot stand gebracht (bijv. diëtiste, fysiotherapeut, remedial teaching)

Plein20 is aangesloten bij de Portal voor Vrijgevestigde Amsterdamse Kinder- en Jeugd Praktijken :www. AKJP.nl