Plein20 heeft weer ruimte voor aanmeldingen kinderen, jongeren  en jongvolwassenen.

Aanmeldformulieren:      voor kinderen/jongere      voor jongvolwassenen

Samenwerkingsverbanden

 

Er zijn verschillende professionals waar Plein20 mee samenwerkt of waar naar doorverwezen wordt bij onvoldoende expertise of als er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen is,
te weten:

GZ psychologen eerste lijn:
Kinderpraktijk Amsterdam, D. Wage

Kinder- en jeugd psychotherapeuten: 
B. van den Broeke (ouderbegeleiding, jongvolwassenen), C. Pannevis, A. Spaans, D. Zwarts, L. Steetzel, E. Zuijderland, 
N. Post, C. Gevers,  M. Rexwinkel, L. Geertjens, M Merbis, C. Swagerman

Psychiaters: 
T. Lenz, K. Konijn, M Strijbos, E. Thiel.

Neuropsychologen: 
C. Schenning, A Joldersma, M.Merbis 

Instellingen: 
Spirit, Bascule, GG&GD, diverse OKT'S

Een groot aantal huisartsen is vaste verwijzer van Plein20

Dramatherapeute:
Judith Stett

Verwijzende huisartsen worden op de hoogte gehouden van start en verloop van de behandeling.
Indien nodig wordt gestreefd naar samenwerking met scholen en andere betrokken instanties rond een cliëntsysteem. 
Voor aanvullende expertise wordt een ad hoc samenwerkingsverband tot stand gebracht (bijv. diëtiste, fysiotherapeut, remedial teaching)

Plein20 is aangesloten bij de Portal voor Vrijgevestigde Amsterdamse Kinder- en Jeugd Praktijken :www. AKJP.nl