Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

Samenwerkingsverbanden

 Er zijn verschillende professionals waar Plein20 mee samenwerkt of waar naar doorverwezen wordt bij onvoldoende expertise of als er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen is,
te weten:

GZ psychologen:
-Ditte Wage (Praktijk Wage). 
-Kinderpraktijk Amsterdam. 

Kinder- en jeugd psychotherapeuten: 

-Barbara van den Broeke.
-Jessica Tjen A Tak (arts/psychotherapeut)
-Bram Horjus
-Catherine Pannevis.
-Annemarije Spaans.
-Daphne Zwarts.
-Liesbeth Steetzel.
-Eva Zuijderland, 
-Natasha Post.
-Chiara Bijl.
-Carolien Gevers.  
-Merijn Merbis.
-Constantijn Swagerman.

Psychiaters: 
-Thomas Lenz.
-Karen Konijn.
-Marilene Strijbos.
-Angela de Groot.

Neuropsychologen: 
-Charlotte Schenning.
-Ariane Joldersma.
-Merijn Merbis. 

Instellingen: 
 -GG&GD
-diverse OKT'S
-kernpartners: Levvel, Arkin, Stichting Ja

Een groot aantal huisartsen is vaste verwijzer van Plein20.

Psychomotorisch therapeut (PMT):
Neletta Bouman

Verwijzende huisartsen worden op de hoogte gehouden van start en verloop van de behandeling.
Indien nodig wordt gestreefd naar samenwerking met scholen en andere betrokken instanties rond een cliëntsysteem. 
Voor aanvullende expertise wordt een ad hoc samenwerkingsverband tot stand gebracht (bijv. diëtiste, fysiotherapeut, remedial teaching)

Plein20 is aangesloten bij de Portal voor Vrijgevestigde Amsterdamse Kinder- en Jeugd Praktijken :www. AKJP.nl