therapie

Jongeren van 12 tot 18 jaar


We starten altijd met een kennismakingsgesprek, in principe samen met jou en je ouders/verzorgers. Daarna vinden er vaak een aantal individuele vervolggesprekken met je plaats, om de klachten goed te snappen en een passend behandelaanbod te kunnen doen. Daarvoor maken we ook gebruik van vragenlijsten, soms is uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek nodig. We kunnen ook besluiten te beginnen met gezinsgesprekken, in plaats van individuele gesprekken, als dat passender is.

In deze intakefase krijg je de tijd om te bepalen of je een klik ervaart met de therapeut. Je prettig en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op het uiteindelijke resultaat van de therapie. We bieden altijd maatwerk en kijken samen met jou en je ouders wat er nodig is. We stellen dan ook graag samen behandeldoelen op, die we regelmatig met elkaar evalueren. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarin we een behandelvoorstel doen.

Na de intakefase starten we met de therapie. Die bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse individuele gesprekken met een vaste therapeut. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Tijdens de behandeling vinden we het belangrijk om je ouders en/of andere gezinsleden te betrekken, door middel van ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken. Dit doen we altijd in overleg met jou.

Een therapie-sessie duurt 45 minuten. Ouderbegeleiding/gezinsgesprekken duren ongeveer 60 minuten. Plein 20 heeft de mogelijkheid om online consulten aan te bieden en gebruik te maken van online E-Health modules. Dit gebeurt altijd in overleg met de therapeut.


Plein 20 biedt specialistische hulp bij een breed scala aan klachten en problemen:

 • Angsten
  (angst voor alleen zijn, faalangst, sociale angst, fobieën, dwang)
 • Spanningsklachten
  (slecht slapen, gespannen zijn, psychosomatische klachten)
 • Stemmingsklachten
  (somberheid, stemmingswisselingen, te weinig energie)
 • Problemen met het reguleren van emoties  en impulsen
  (te agressief of emotioneel worden, zelfdestructief gedrag) 
 • Beginnende eetproblemen
 • Contactproblemen
  (van sociaal onhandig gedrag tot autismespectrumstoornissen) 
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADD/ADHD)
 • Oppositioneel of opstandig gedrag (ODD)
 • Traumatische ervaringen (PTSS) individueel of in het gezin
 • Identiteitsproblemen 
  (wie ben ik, wat wil ik, problemen rondom genderidentiteit, vragen over seksualiteit)
 • Problemen met zelfstandig worden en uit huis gaan
 • Problemen die verweven zijn met het functioneren van ouders en/of gezin
  (ouders met psychiatrische problematiek, complexe scheidingen, kindermishandeling, verwaarlozing)
 • Hechtingsproblematiek
  (problemen in de ouder-kind relatie)
 • Persoonlijkheidsproblematiek
  (beginnende problemen in de persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen)

Plein 20 biedt geen hulp bij de volgende klachten en problemen:

 • Ernstige eetproblemen
 • Verslaving
 • Psychose
 • (Licht) verstandelijke beperking

Psychodiagnostiek
Psychodiagnostisch onderzoek naar de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling via testmateriaal en vragenlijsten.

Individuele psychotherapie met jongeren
Psychotherapie in de vorm van gesprekken waarbij verschillende methoden worden gebruikt, o.a.:

 • Psycho-educatie
 • Integratieve psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Schematherapie
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Mentaliserend Bevorderende Therapie voor adolescenten (MBT-A)
 • Transference Focused Psychotherapie voor adolescenten (TFP-A)
 • Oplossingsgerichte therapie

Ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken
(zie meer informatie onder: Ouders)

 • Gesprekken met ouders om ze in grote lijnen te informeren over het verloop van de therapie, te bespreken hoe het thuis gaat en ze te helpen om beter toegerust te zijn voor de problematiek rond hun kind.
 • Gezinsgesprekken met het hele gezin of sommige leden van het gezin, voortkomend uit de behandeldoelen.