therapie

Kinderen


Bij kinderen tot twaalf jaar starten we altijd met één of meerdere gesprekken met ouders/verzorgers. Bij kinderen onder de vijf jaar worden ouders en kinderen in principe samen uitgenodigd. Als nodig werken we outreachend en komen we bij gezinnen met jonge kinderen thuis.

Vaak doen we vervolgens psychodiagnostisch onderzoek, om de klachten goed te snappen en een passend behandelaanbod te kunnen doen. De resultaten hiervan bespreken we met ouders in een adviesgesprek. We bieden altijd maatwerk en kijken samen met ouders en kinderen wat er nodig is. We stellen dan ook graag samen behandeldoelen op, die we regelmatig met ouders en kinderen evalueren.

Ook tijdens de behandeling van kinderen vinden we het belangrijk om ouders en/of andere gezinsleden te betrekken, door middel van ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken.

Een therapie-sessie duurt 45 minuten. Ouderbegeleiding/gezinsgesprekken duren ongeveer 60 minuten.


Plein 20 biedt specialistische hulp bij een breed scala aan klachten en problemen:

 • Angsten
  (angst om alleen te zijn, faalangst, sociale angst, fobieën, dwang) 
 • Spanningsklachten
  (slecht slapen, gespannen zijn, psychosomatische klachten) 
 • Stemmingsklachten
  (somberheid, stemmingswisselingen, te weinig energie) 
 • Problemen met de regulatie van emoties en impulsen
  (te agressief of emotioneel worden, zelfdestructief gedrag, moeilijk troostbaar, prikkelgevoeligheid) 
 • Beginnende eet- en voedingsproblemen
 • Contactproblemen
  (van sociaal onhandig gedrag tot autismespectrumstoornissen)
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADD/ADHD) 
 • Oppositioneel of opstandig gedrag (ODD)
 • Traumatische ervaringen (PTSS) individueel of in het gezin
 • Problemen die verweven zijn met het functioneren van ouders en/of gezin
  (ouders met psychiatrische problematiek, complexe scheidingen, kindermishandeling, verwaarlozing)
 • Hechtingsproblematiek
  (problemen in de ouder-kind relatie)

Plein 20 biedt geen hulp bij de volgende klachten en problemen:

 • Ernstige eetproblemen
 • Verslaving
 • Psychose
 • (Licht) verstandelijke beperking

Psychodiagnostiek 
Psychodiagnostisch onderzoek naar de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling via testmateriaal en vragenlijsten, observatie in de spelkamer en/of op school.

Individuele psychotherapie met kinderen 
Individuele gesprekken en spel in de spelkamer, meestal wekelijks, waarbij verschillende methoden worden gebruikt, o.a.:

 • Psycho-educatie
 • Integratieve psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Schematherapie
 • Mentaliserend bevorderende therapie voor kinderen (MBT-K)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Oplossingsgerichte therapie

Ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken (zie meer informatie onder: Ouders)

 • Gesprekken met ouders om ze in grote lijnen te informeren over het verloop van de therapie, te bespreken hoe het thuis gaat en ze te helpen om beter toegerust te zijn voor de problematiek rond hun kind.
 • Gezinsgesprekken met het hele gezin of sommige leden van het gezin, voortkomend uit de behandeldoelen.