Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 

KOSTEN tot 18 jaar

 

Per 1 januari 2015 wordt de kinder/en jeugd GGZ tot 18 jaar vergoed door de Gemeenten en niet meer door de Zorgverzekeringen.
De behandelaars van Plein20 hebben allen een contract met de Gemeente Amsterdam en Amstelland afgesloten.
Kinderen en jongeren die in Amsterdam, Amstelveen , Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn staan ingeschreven kunnen zich bij Plein20 aanmelden.

Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van een Ouder/Kind Team, de huisarts, een jeugdarts of medisch specialist waarin de vermoedelijke psychische problematiek omschreven staat waarvoor verwezen wordt.


Voor de hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.
Voor jongeren en volwassenen boven de 18 jaar wordt de hulp vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Als jongeren tijdens de behandeling 18 jaar worden, wordt de behandeling voortgezet en wordt de vergoeding overgenomen door de Zorgverzekering.

De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis dat afgesloten is.

Nadere informatie over het nieuwe vergoedingsstelsel vindt u hier: de NVGzP