Plein20 heeft uitsluitend nog ruimte voor aanmeldingen van de Groep” jongeren van 15 tot 18 jaar.

"Zie onder jongeren"

Vergoeding van generalistische Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ

 

De vergoeding van behandelingen in de geneeskundige GGZ waaronder Plein20 valt, is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Daarvoor is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist noodzakelijk waarin de vermoedelijke psychische problematiek omschreven staat waarvoor verwezen wordt. De verwijzer moet ook aangeven of naar de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ) verwezen wordt.

Generalistische Basis-GGZ

Vanaf januari 2014 bestaat de Generalistische Basis-GGZ uit 4 prestaties: kort (2-5 gesprekken), middellang (5-8 gesprekken), intensief (8-12 gesprekken) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed. Aan het eind van de behandeling stuurt Plein20 u een rekening en kunt u deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft of wilt, is het raadzaam om na te gaan of het inderdaad om een volledige restitutiepolis gaat met 100 % vrije artsen keuze en 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. Dat kan oplopen tot circa 60% van de factuur. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk nog lager.

Er is in 2020 geen sprake van een eigen bijdrage. De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen wel onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico voor 2020 is vastgesteld op € 385

NZa-tarieven prestaties GB-GGZ 2020:

Kort:           € 503,47

Middel:       € 853,38

Intensief:    € 1.383,65

Chronisch:  € 1.330,98

Gespecialiseerde GGZ

Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit de psychotherapeut de DBC en wordt duidelijk wat dit stuk behandeling in totaal heeft gekost. De psychotherapeut maakt een rekening van de DBC en stuurt deze naar de cliënt of de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed. Aan het eind van de behandeling of als de DBC wordt verlengd stuurt Plein20 u een rekening en kunt u deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft of wilt, is het raadzaam om na te gaan of het inderdaad om een volledige restitutiepolis gaat met 100 % vrije artsen keuze en 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. Dat kan oplopen tot circa 40% van de factuur. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk nog lager. Belangrijk is u hierover voor de aanvang of verlenging van de behandeling goed te laten informeren.

Op de rekening wordt de ‘hoofdgroep’ van de klachten vermeld (bijv. angststoornis, persoonlijkheidsstoornis), dus deze rekening is niet 100% anoniem. We vinden het belangrijk dat u dit weet. Tevens is het verplicht gesteld de gegevens van de DBC -wèl volledig geanonimiseerd- naar het DBC Informatie Systeem (DIS) te sturen. Dit is voor beleidsdoeleinden. Als de cliënt niet wil dat er informatie over de klachten bij de zorgverzekeraar terechtkomen, is het belangrijk dit aan te geven in het eerste gesprek. Met enig papierwerk van de cliënt en ons is dit te regelen.

Verplicht eigen risico

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- in de zorgverzekering. Dit betekent dat uw cliënt dit jaar €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Dit geldt dus ook voor psychologische behandelingen en zal de zorgverzekeraar met uw cliënt verrekenen.