Plein20 heeft weer beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Ga voor een aanmelding naar het betreffende aanmeldformulier.

Plein20 en Corona:

Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.  

 

Niet alles is verzekerde zorg

 

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult van 45 minuten ‘onverzekerde zorg’ is € 100,-.
Voor behandeling van relatieproblematiek rekenen wij € 100,- per persoon per sessie van anderhalf uur.
U krijgt per sessie een rekening toegestuurd.

Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Uw cliënt kan deze informatie vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Nadere informatie over het nieuwe vergoedingsstelsel vindt u hier: de NVGzP