Niet alles is verzekerde zorg

 Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Uw cliënt kan deze informatie vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.


Zelfbetalen

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed.
Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen werk- en relatieproblemen.

Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Ouders kiezen er desondanks wel voor om hulp te krijgen voor problemen in de opvoeding of met het ouderschap.
In die gevallen dient de behandeling zelf betaald te worden.
Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, maar dat er na de intake en eventueel onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een diagnose bij uw kind. In dat geval vergoed de gemeente wel het onderzoek , maar niet de eventuele vervolgsessies.

Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult van 45 minuten ‘onverzekerde zorg’ is € 110,-.
Voor behandeling van relatieproblematiek rekenen wij € 220,- per per sessie van anderhalf uur.
U krijgt per sessie een rekening toegestuurd.