Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

Niet alles is verzekerde zorg

 

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult van 45 minuten ‘onverzekerde zorg’ is € 100,-.
Voor behandeling van relatieproblematiek rekenen wij € 100,- per persoon per sessie van anderhalf uur.
U krijgt per sessie een rekening toegestuurd.

Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Uw cliënt kan deze informatie vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Nadere informatie over het nieuwe vergoedingsstelsel vindt u hier: de NVGzP