Plein20 heeft weer ruimte  voor aanmelding van kinderen van de basisschoolleeftijd 6-12 jaar 
en jongeren die in aanmerking komen voor de groepsbehandeling 15-18 jaar,
zie voor deze laatste groep onder "Groep Jongeren"

Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.  

Gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

 

Plein20 heeft besloten niet met alle verzekeraars een contract af te sluiten omdat we vinden dat deze zorgverzekeraars ons teveel beperkingen opleggen om nog kwalitatief hoogwaardige behandeling te bieden. In toenemende mate gaan de verzekeraars op de stoel van de behandelaar zitten om te bepalen hoe de behandeling er uit moet zien. Zij sturen meer en meer op de inhoud van de zorg waarbij zij toenemend gaan bepalen welke zorg geleverd moet worden en over welke informatie zij mogen beschikken.

Plein20 heeft voor 2020 een contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars:

  • Zilverenkruis (+ Achmea, FBTO, Interpolis, OZF)
  • VRS (ZZ, Eno, ONVZ)
  • DSW (+ Stad Holand, ASR)
  • de Friesland zorgverzekeraar.
  • Carese (Promovendum, Besured, National Academic)
Bent u verzekerd bij een van deze verzekeraars dan wordt de behandeling direct gefactureerd aan uw zorgverzekeraar en worden de kosten vergoed.

Plein20 heeft voor 2020 geen contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars:

  • de Coöperatie VGZ (+Unive,. Bewust, IZA, Zekur, Umc e.a.
  • de CZ-groep (+ OHRA, Delta Loyd
  • Menzis (+ Anderzog, PMa HEMA e.a.)

Bent u bij een van deze verzekeraars aangesloten dan is de hoogte van de vergoeding van de behandeling die start of verlengd wordt in 2018 afhankelijk van uw verzekeringspolis. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed en bent u vrij uw zorgverlener te kiezen. Aan het eind van de behandeling of als de behandeling na een jaar wordt verlengd stuurt Plein20 u een rekening en kunt u deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft of wilt, is het raadzaam om na te gaan of het inderdaad om een volledige restitutiepolis gaat met 100 % vrije artsen keuze en 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. Dat kan oplopen tot circa 40% van de factuur. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk nog lager.

Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie contact op met uw verzekeraar of met Plein20.

Onderstaande link geeft aan bij welke groep de verschillende zorgverzekeraars zijn aangesloten. http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er