Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

No show

Het kan voorkomen dat u door ziekte of andere oorzaak een afspraak niet kunt nakomen. Bij annulering 24 uur van tevoren hetzij per e-mail of telefonisch, worden geen kosten in rekening gebracht.

Als de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren is afgezegd, nemen wij contact met u op.

In geval van een noodsituaties of ernstige ziekte kan coulance worden betracht, maar het uitgangspunt is dat niet nagekomen afspraken doorberekend worden. Het bedrag voor 2022 is € 55,-- voor een therapiesessie en € 110 voor een dubbele sessie. U krijgt hiervan een nota thuisgestuurd.

Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar !

 

Annulering behandeling

U heeft zich aangemeld, maar u ziet toch af van een intake. Als er in dat geval door Plein20 al een dossier aangemaakt is en telefonisch overleg met u of met de verwijzer is gevoerd, dan wordt deze (beperkte) tijd toch in het dossier opgenomen in het kader van pre- intake. Dit leidt tot een rekening die naar uw zorgverzekeraar gaat. Het gaat hier doorgaans om een beperkt bedrag, maar het is wel belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent als u zich bij Plein20 aanmeldt en zich in wilt schrijven.