Plein20 heeft weer ruimte voor aanmeldingen kinderen, jongeren  en jongvolwassenen.

Aanmeldformulieren:      voor kinderen/jongere      voor jongvolwassenen

Zelfbetalen

 

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed.
Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen werk- en relatieproblemen.

Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Ouders kiezen er desondanks wel voor om hulp te krijgen voor problemen in de opvoeding of met het ouderschap.
In die gevallen dient de behandeling zelf betaald te worden.
Het  tarief voor een behandelsessie van een duur van 45 minuten per consult, inclusief indirecte tijd bedraagt €100. 
U krijgt per sessie een rekening thuisgestuurd.

 

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, maar dat er na de intake en eventueel onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een diagnose bij uw kind. In dat geval vergoed de gemeente wel het onderzoek , maar niet de eventuele vervolgsessies.

 

Nadere informatie over het nieuwe vergoedingsstelsel vindt u hier: de NVGzP