Plein20 heeft uitsluitend nog ruimte voor aanmeldingen van de Groep” jongeren van 15 tot 18 jaar.

"Zie onder jongeren"

Gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

Per 1 januari 2022 verandert de bekostigingsstructuur voor de GGZ, zie de volgende link.:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Vergoedingen:

Plein20 heeft voor 2022 een contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars. Bent u verzekerd bij een van deze verzekeraars dan wordt de behandeling direct gefactureerd aan uw zorgverzekeraar en worden de kosten vergoed na aftrek van uw eigen risico.

ASR:                 ASR, Ditzo.

Caresq :          Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Aevitae.

CZ :                  OHRA, Nationale Nederlanden             

DSW :              DSW, InTwente zorgverzekeraar, Stad Holland

Eno:                 Salland Zorgverzekeringen, Zorg Direct.

Menzis :          Menzis, Anderzorg, PMA, HEMA

ONVZ:             ONVZ, VvAA, PNO, Jaaah.

Zilveren Kruis:  Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland, Pro Life, OZF Achmea en FBTO

Zorg en Zekerheid:  AZVZ, Zorg en Zekerheid

 

Plein20 heeft voor 2022 geen contract afgesloten met:

VGZ: en alle onder deze koepel vallende zorgverzekeraars.

Voor informatie onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt kunt u kijken onder deze link:

 Zie https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Bent u bij een van deze verzekeraars aangesloten dan is de hoogte van de vergoeding van de behandeling die start of verlengd wordt in 2022 afhankelijk van uw verzekeringspolis. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed en bent u vrij uw zorgverlener te kiezen.

Wanneer u een restitutiepolis heeft of wilt, is het raadzaam om na te gaan of het inderdaad om een volledige restitutiepolis gaat met 100 % vrije artsen keuze en 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. Dat kan oplopen tot circa 40% van de factuur. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk nog lager.

Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie contact op met uw verzekeraar of met Plein20.