Plein20 heeft momenteel alleen ruimte voor aanmeldingen van kinderen tot 10 jaar en voor jongeren vanaf 15 jaar voor de groepstherapie.

"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

Gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

Per 1 januari 2022 verandert de bekostigingsstructuur voor de GGZ, zie de volgende link.:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Vergoedingen:

Plein20 heeft voor 2022 een contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars. Bent u verzekerd bij een van deze verzekeraars dan wordt de behandeling direct gefactureerd aan uw zorgverzekeraar en worden de kosten vergoed na aftrek van uw eigen risico.

ASR:                 ASR, Ditzo.

Caresq :          Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Aevitae.

CZ :                  OHRA, Nationale Nederlanden             

DSW :              DSW, InTwente zorgverzekeraar, Stad Holland

Eno:                 Salland Zorgverzekeringen, Zorg Direct.

Menzis :          Menzis, Anderzorg, PMA, HEMA

ONVZ:             ONVZ, VvAA, PNO, Jaaah.

Zilveren Kruis:  Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland, Pro Life, OZF Achmea en FBTO

Zorg en Zekerheid:  AZVZ, Zorg en Zekerheid

 

Plein20 heeft voor 2022 geen contract afgesloten met:

VGZ: en alle onder deze koepel vallende zorgverzekeraars.

Voor informatie onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt kunt u kijken onder deze link:

 Zie https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Bent u bij een van deze verzekeraars aangesloten dan is de hoogte van de vergoeding van de behandeling die start of verlengd wordt in 2022 afhankelijk van uw verzekeringspolis. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed en bent u vrij uw zorgverlener te kiezen.

Wanneer u een restitutiepolis heeft of wilt, is het raadzaam om na te gaan of het inderdaad om een volledige restitutiepolis gaat met 100 % vrije artsen keuze en 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. Dat kan oplopen tot circa 40% van de factuur. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk nog lager.

Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie contact op met uw verzekeraar of met Plein20.