Plein20 heeft uitsluitend nog ruimte voor aanmeldingen van de Groep” jongeren van 15 tot 18 jaar.

"Zie onder jongeren"


Volwassenen

 

Plein20 biedt psychotherapeutische hulp aan volwassenen met psychische problemen.

Om voor hulp van Plein20 in aanmerking te komen, moeten de klachten al enige tijd aanwezig zijn en belemmerend werken in het functioneren thuis, op werk bij   de studie en/of in de vrije tijd. 

Na de intakeprocedure, waarin aard en ernst van de problematiek in kaart worden gebracht, start de behandeling.Hierbij neemt Plein20 de eigen mogelijkheden en sterke kanten van de cliënt serieus. 
De behandeling bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse individuele gesprekken met een vaste behandelaar.

De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Er wordt gewerkt aan de hand van behandeldoelen die samen worden geformuleerd.

Behalve in het Nederlands kunnen de gesprekken desgewenst ook in het Engels of Duits gevoerd worden.
Ook zijn gesprekken via Skype mogelijk.


Problematiek:

 

 • Stemmingsproblemen
 • Angstproblemen
 • AD(H)D
 • Contact- en afstemmingsproblemen (ASS) 
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblematiek inclusief
 • Genderproblematiek
 • Partnerrelatie problemen
 • Systeemproblemen
 • Traumatische ervaringen (PTSS) 

 

 

 

 

 

 

 


Behandelaanbod: 

Individuele psychotherapie

 

 • Psycho-educatie
 • Psychotherapie in de vorm van gesprekken waarbij verschillende methodes worden gehanteerd.
 • Integratieve psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Schematherapie
 • EMDR
 • Mentaliserende bevorderende therapie

 

Systeempsychotherapie 

 

 • Psychotherapie gericht op ouderschap
 • Psycho-educatie 
 • Gezinstherapie, partnerrelatie therapie 
 • Coaching 
 • Omgangsbemiddeling bij
 • Scheidingssituaties

 

Voor wie is het aanbod van Plein20 niet geschikt? 
Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de behandeling van de volgende problemen: 
primaire verslavingsproblematiek, ernstige eetproblemen, acute crisissituaties
.