Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

 • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
 • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
 • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
 • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
  Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
 • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
  Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 


Volwassenen

 

Plein20 biedt psychotherapeutische hulp aan volwassenen met psychische problemen.

Om voor hulp van Plein20 in aanmerking te komen, moeten de klachten al enige tijd aanwezig zijn en belemmerend werken in het functioneren thuis, op werk bij   de studie en/of in de vrije tijd. 

Na de intakeprocedure, waarin aard en ernst van de problematiek in kaart worden gebracht, start de behandeling.Hierbij neemt Plein20 de eigen mogelijkheden en sterke kanten van de cliënt serieus. 
De behandeling bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse individuele gesprekken met een vaste behandelaar.

De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Er wordt gewerkt aan de hand van behandeldoelen die samen worden geformuleerd.

Behalve in het Nederlands kunnen de gesprekken desgewenst ook in het Engels of Duits gevoerd worden.
Ook zijn gesprekken via Skype mogelijk.


Problematiek:

 

 • Stemmingsproblemen
 • Angstproblemen
 • AD(H)D
 • Contact- en afstemmingsproblemen (ASS) 
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblematiek inclusief
 • Genderproblematiek
 • Partnerrelatie problemen
 • Systeemproblemen
 • Traumatische ervaringen (PTSS) 

 

 

 

 

 

 

 


Behandelaanbod: 

Individuele psychotherapie

 

 • Psycho-educatie
 • Psychotherapie in de vorm van gesprekken waarbij verschillende methodes worden gehanteerd.
 • Integratieve psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Schematherapie
 • EMDR
 • Mentaliserende bevorderende therapie

 

Systeempsychotherapie 

 

 • Psychotherapie gericht op ouderschap
 • Psycho-educatie 
 • Gezinstherapie, partnerrelatie therapie 
 • Coaching 
 • Omgangsbemiddeling bij
 • Scheidingssituaties

 

Voor wie is het aanbod van Plein20 niet geschikt? 
Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de behandeling van de volgende problemen: 
primaire verslavingsproblematiek, ernstige eetproblemen, acute crisissituaties
.