Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.


Wachttijden:

 

Bij Plein20 is er geen aanmeldingswachttijd
Als wij geen ruimte hebben voor nieuwe aanmeldingen zetten we dat op onze website en op onze voicemail. 
Wanneer dit het geval is, raden we u aan op de website van het AKJP te kijken, hierop zijn alle erkende vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken makkelijk te vinden: www.AKJP.nl.

Zodra er weer ruimte is bij Plein20 halen we de melding eraf.

Behandelingswachttijd
Plein20 heeft geen behandelingswachttijd. 
Als u zich heeft aangemeld nemen we zo snel mogelijk contact met U op en zal het intakegesprek over het algemeen binnen twee à drie weken plaatsvinden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_234406_22/1/