Plein20 heeft momenteel alleen ruimte voor aanmeldingen van kinderen tot 10 jaar en voor jongeren vanaf 15 jaar voor de groepstherapie.

"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"


Wachttijden:

 

Bij Plein20 is er geen aanmeldingswachttijd
Als wij geen ruimte hebben voor nieuwe aanmeldingen zetten we dat op onze website en op onze voicemail. 
Wanneer dit het geval is, raden we u aan op de website van het AKJP te kijken, hierop zijn alle erkende vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken makkelijk te vinden: www.AKJP.nl.

Zodra er weer ruimte is bij Plein20 halen we de melding eraf.

Behandelingswachttijd
Plein20 heeft geen behandelingswachttijd. 
Als u zich heeft aangemeld nemen we zo snel mogelijk contact met U op en zal het intakegesprek over het algemeen binnen twee à drie weken plaatsvinden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_234406_22/1/