Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

Wie zijn wij?

 

Alle behandelaars van Plein20 zijn gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychotherapie en psychotherapie gericht op ouderschap en gezinnen. Als psychotherapeuten zijn zij opgenomen in het zogeheten BIG-register van de rijksoverheid. Ze beschikken allen over een erkend kwaliteitsstatuut. 

De praktijkvoering en kennis worden regelmatig getoetst. Plein20 is gevisiteerd volgens de eisen van de LVVP Daarnaast zijn zij lid van verschillende specialistische verenigingen en actief als supervisor, leertherapeut en docent. Naast de ruime ervaring in de eigen praktijk, hebben ze allen eerder bij verschillende instellingen gewerkt. De behandelaars onderhouden een netwerk met andere hulpverleners in Amsterdam. 

Sinds februari 2013 is Plein20 opleidingsinstituut t.b.v. de psychotherapieopleiding aan de Centrale RINO

Ieke van Tilburg

Is klinisch psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.
Daarnaast werkt zij individueel met volwassenen en met paren.

Naast haar opleiding en baan bij de Bascule was zij in 1989 een van de oprichtsters van Plein20, vanuit de wens om professionele zorg op maat te bieden binnen een flexibele en kleinschalige context.
Met name het werken met ouders, gericht op ouderschap, vindt zij een boeiend en belangrijk deel van haar werk.

De afgelopen jaren heeft ze zich  verder gespecialiseerd in schematherapie bij adolescenten en volwassenen en in EMDR.
Daarnaast is zij geschoold op het gebied van EFT en echtscheidingsproblematiek.

Ze is docent aan de opleiding tot klinisch psycholoog in Utrecht,  supervisor voor de VKJP en als leertherapeut VKJP erkend door de RINO-Utrecht.

Lidmaatschappen:
Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP),  Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP),
Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP),
Vereniging EMDR Nederland (VEN) .

BIG nummer: 19040959916 en 19040959925

Kwaliteitsstatuut

Psychotherapie(LVVP) ,
Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)

BIG nummer: 79043280316 en 59043280325

 
Caroline van Nistelrooij
 
Is BIG geregistreerd klinisch psycholoog -psychotherapeut. Zij werkt sinds 2000 op Plein20. Daarvoor heeft zij in verschillende psychiatrische en GGZ instellingen gewerkt als systeemtherapeut. Zij is gespecialiseerd zowel in kinder- en jeugd psychotherapie als in systeemtherapie. Verder heeft zij zich geschoold in EMDR, Oplossingsgerichte Therapie en Geweldloos Verzet. Caroline heeft de opleiding voor Scheidingsbemiddeling gedaan en biedt vanuit Plein20, Omgangsbemiddeling en hulp bij Vechtscheidingen. Zij is erkend partnerrelatietherapeut EFT. Caroline van Nistelrooij, is supervisor voor de VKJP, de NVRG en de NVP, en leertherapeut voor de VJKP. Zij is docent aan de RINO Amsterdam Lidmaatschappen: Vereniging Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP) Nederlandse vereniging Gezins-en Relatie therapie (NVRG), Nederlands Instituut Psychologen (NIP) , Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapie(LVVP) , Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)

BIG nummer: 79043280316 en 59043280325

 

Catherine Pannevis

Catherine is BIG geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en Infant Mental Health specialist.
Catherine Pannevis huist met haar Praktijk Pannevis in hetzelfde pand als Plein20. Er is in toenemende mate sprake van een samenwerkingsverband.

Zij is met name gespecialiseerd in zeer jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar en hun ouders.

Sinds haar studie psychologie aan de Universiteit van Leiden is zij inmiddels 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waarbij zij in diverse instellingen werkzaam is geweest, zoals GGZ Centraal, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) en het IMH Centrum. In de afgelopen jaren heeft zij zich verder verdiept in mentaliserend bevorderende (groeps)- behandeling bij jonge kinderen en hun ouders, in de moderne psychoanalyse en in persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten en volwassenen.

Catherine is docent en incompanytrainer op het gebied van de kinderontwikkeling, de infant mental health en adolescenten. Daarnaast geeft zij supervisie aan professionals. Tot slot is zij als bestuurslid actief in de DAIMH (www.daimh.nl).

BIG nummer 89052582716 en 69052582725

Kwaliteitsstatuut

Lea Schellekens

Lea is BIG geregistreerd als psychotherapeut en GZ psycholoog. Ze is gespecialiseerd in behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Na haar studie psychologie aan de Vrije Universiteit heeft ze ruim 10 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie (jeugdafdeling van GGZ inGeest).
Vanaf januari 2017 werkt ze bij Plein20 en heeft ze de opleiding tot psychotherapeut voltooid. Sinds september 2020 heeft ze haar eigen praktijk ‘Psychotherapie Schellekens’ in hetzelfde pand als Plein20 en is er sprake van een samenwerkingsverband.

Ze heeft zich bekwaamd in EMDR en heeft affiniteit met het werken met zeer jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar en hun ouders.

Lidmaatschap:
Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP)
BIG nummer: 69913524325/ 89913524316
Kwaliteitsstatuut


Merijn Merbis

Merijn is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders.

Merijn heeft ervaring met de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek vooral bij jeugdigen, bij jongens/mannen met Klinefelter- en Autismeverwante stoornissen en bij patiënten met medische problemen en psychosomatische klachten.

Daarnaast heeft hij affiniteit en ervaring met expat-problematiek.

Merijn heeft zijn opleiding als klinisch psycholoog afgerond aan het Universitaire Medisch Centrum te Utrecht op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is verder werkzaam als klinisch psycholoog bij het Circuit Jeugd en Jongeren bij GGZ inGeest en heeft een jaar ervaring opgedaan bij UvA Minds. Hij is betrokken bij de IWKA Kung Fu school voor kinderen en adolescenten. Hij werkt als gastdocent bij verschillende universiteiten, is docent aan de RINO van Amsterdam en Utrecht, en supervisor voor de VKJP. Merijn werkt parttime bij Plein20.
Merijn spreekt vloeiend Engels.

Kwaliteitsstatuut

Channa Hijmans

Channa is GZ-psycholoog, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders. Vanaf september 2018 is zij haar eigen praktijk gestart in hetzelfde pand als Plein 20 en is er sprake van een samenwerkingsverband. In juni 2020 zal zij in opleiding gaan tot psychotherapeut, specialisatie kinder- en jeugd.
Na haar studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam werkte zij ruim 10 jaar als (neuro-)psycholoog in verschillende academische ziekenhuizen, waaronder het Emma Kinderziekenhuis AMC, waar zij is gepromoveerd, en het VU Medisch Centrum, waar zij haar GZ-opleiding voltooide. Ook werkte zij bij Psychologenpraktijk SPEL.

Channa specialiseerde zich in (neuro-)psychologische diagnostiek, en heeft o.a. ervaring en affiniteit met de behandeling van kinderen en jongeren met medische problemen en psychosomatische klachten, het werken met (zeer) jonge kinderen en hun ouders, en met echtscheidingsproblematiek. Zij is geschoold in EMDR.

BIG nummer: 49924750425

Kwaliteitsstatuut

 

 


Rick Peerdeman

Rick is psycholoog en per januari 2019 als psychotherapeut in opleiding (differentiatie kinderen en jeugd) werkzaam bij Plein20.
Hij specialiseert zich tijdens zijn opleiding in het behandelen van kinderen, jongeren en hun ouders.

Na zijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is hij werkzaam geweest bij verschillende instellingen, zoals Arkin en Lucertis. Sinds 2014 is hij werkzaam bij Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam waar hij werkt met jongeren en volwassenen.
Rick spreekt vloeiend Engels.

Barbara van den Broeke heeft haar praktijk op Plein20 afgebouwd en heeft nu een praktijk aan huis.
Haar website is: https://barbaravandenbroeke.nl

Bram Horjus is vanaf 1 januari 2021 niet meer werkzaam op Plein20; hij werkt nu volledig op praktijk Zonnepad in Monnikendam.

We werken regelmatig samen. https://www.praktijkzonnepad.nl/