aanmelding

Aanmeldprocedure

Aanmelden bij Plein 20 kan door een aanmeldformulier via de website in te vullen. Als we ruimte hebben voor nieuwe cliënten vermelden we dat op onze website, we hanteren geen wachtlijst.

We nemen zo snel mogelijk contact met je op en zullen dan bespreken of wij passende hulp kunnen bieden. Blijkt dit niet het geval dan denken we mee en geven we advies voor doorverwijzing. Mocht u vragen hebben over uw aanmelding, of overleg willen of een aanmelding bij ons geschikt is, kunt u contact opnemen telefonisch via 020-6796972 of per e-mail: info@plein20.nl.


Het eerste intakegesprek kan plaatsvinden als:
1a. Je een verwijsbrief van de huisarts hebt gekregen voor jezelf of je kind
1b. Je via het Ouder en Kind Team (OKT) een perspectiefplan met beschikking van de gemeente Amsterdam voor je kind hebt gekregen
2. Het aanmeldformulier met de persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier is ingevuld en geretourneerd. Hier vind je het aanmeldformulier voor kind / jongere en voor volwassene.

Als er contact is geweest en alle gegevens compleet zijn wordt er zo snel mogelijk een intake gepland. Wil je meer specifieke informatie over deze procedure en onze werkwijze? Ga dan naar Therapie. Daar wordt per leeftijdscategorie uitleg gegeven over hoe de intakefase eruit ziet en wat onze behandelmogelijkheden zijn.

Bij Plein 20 is het gebruikelijk dat de verwijzer en de huisarts (indien dit niet de verwijzer is) zowel bij de start van de behandeling als na afsluiting van de behandeling op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen en het advies. Dit doen we middels de zogenaamde huisartsenbrief. Voor het versturen wordt jouw toestemming gevraagd.


Plein 20 heeft een zogenaamd ROM-systeem om de effectiviteit van de behandeling te meten en samen met jou te evalueren. Dit helpt ons om waar nodig bij te sturen.

Na het eerste gesprek word je verzocht een eerste vragenlijst m.b.t. de klachten in te vullen. Aan het eind van de behandeling wordt deze vragenlijst herhaald, samen met een klanttevredenheidslijst. Deze lijsten worden door Embloom naar jouw emailadres gestuurd.

Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en zullen nooit zonder jouw toestemming deze gegevens delen met derden. Dit geldt ook voor diagnoses en andere behandelinformatie.


Als Plein20 staan we voor behandeling op maat. Dat kan betekenen dat het nuttig is om op school langs te komen voor een gesprek of dat we op huisbezoek komen.


Wij voeren de psychotherapeutische gesprekken bij voorkeur live. Desgewenst is het mogelijk om een gesprek via beeldbellen plaats te laten vinden.

Ter ondersteuning van de behandeling maken we gebruik van online-modules van Embloom.


Wilt u als verwijzer afstemmen over aanmelding of een specifieke verwijzing waarover eerder contact is geweest? Dat kan: telefonisch 020-6796972 of per e-mail: info@plein20.nl.


Wij hanteren geen wachtlijst. Dat betekent dat je alleen bij ons terecht kunt als er plek is. Er is geen wachttijd tussen het eerste gesprek en verdere behandeling.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Zie: puc.overheid.nl