therapie

Ouders


Tijdens de behandeling van kinderen en jongeren vinden we het belangrijk om ouders en/of andere gezinsleden te betrekken. Dat doen we door middel van ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken.

Ouderbegeleidingsgesprekken worden geboden door een vaste therapeut, die samenwerkt en afstemt met de therapeut van het kind/de jongere. De gesprekken vinden doorgaans eens per 3 weken plaats, in overleg met de therapeut. Tijdens de ouderbegeleiding worden ouders in grote lijnen geïnformeerd over het verloop van de therapie (de privacy inachtnemend) en wordt besproken hoe het thuis gaat. Er is ruimte om samen na te denken over het kind/de jongere, stil te staan bij zorgen van ouders en voor eventuele opvoedingsvragen.

Soms is het nuttig of nodig om gesprekken te voeren met ouders en kinderen samen, eventueel kunnen ook broertjes en zusjes daarbij uitgenodigd worden.
Ook kan soms meer aandacht nodig zijn voor de partnerrelatie. In dat geval bieden wij ook partnerrelatietherapie.

Soms komt er tijdens gesprekken naar voren dat je als ouder worstelt met eigen problematiek die meer aandacht nodig heeft. Dan is het ook mogelijk om bij Plein20 in behandeling te komen bij een eigen therapeut.

Ouderbegeleiding/gezinsgesprekken duren ongeveer 60 minuten.


Systeempsychotherapie
• Psycho-educatie
• Ouder-kind therapie
• Psychotherapie gericht op ouderschap
• Gezinstherapie
• Partnerrelatietherapie
• Omgangsbemiddeling bij scheidingssituaties