praktische zaken

Tarieven en vergoedingen


Per 1 januari 2015 wordt de kinder- en jeugd GGZ vergoed door de gemeenten en niet meer door de zorgverzekeringen. Plein20 heeft een contract met de Gemeente Amsterdam/DUO. Kinderen en jongeren die in Amsterdam, Diemen, Uithoorn of Ouder-Amstel staan ingeschreven kunnen zich bij Plein20 aanmelden. Met een verwijzing van het Ouder- en Kind Team, de huisarts, een jeugdarts of medisch specialist zijn er geen kosten aan onze hulp verbonden. Voor de hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor jongeren boven de 18 jaar wordt de hulp vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Als jongeren tijdens de behandeling 18 jaar worden, wordt de behandeling voortgezet en wordt de vergoeding overgenomen door de zorgverzekering. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Zie voor meer informatie ‘vergoeding volwassenen’.


Per 1 januari 2022 is de bekostigingsstructuur voor de volwassen GGZ veranderd, zie de volgende link:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

De meeste behandelaren van Plein20 hebben voor 2023 een contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars. Ben je verzekerd bij één van deze verzekeraars dan wordt de behandeling rechtstreeks gefactureerd aan de zorgverzekeraar en worden de kosten vergoed, na aftrek van het eigen risico. Voor vergoeding moet er altijd een DSM-V diagnose worden gesteld en heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor basis GGZ of specialistische GGZ.

ASR: ASR, Ditzo

Caresq: Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Aevitae

CZ: OHRA, Nationale Nederlanden

DSW: DSW, InTwente zorgverzekeraar, Stad Holland

Eno: Salland Zorgverzekeringen, Zorg Direct

Menzis: Menzis, Anderzorg, PMA, HEMA

ONVZ: ONVZ, VvAA, PNO, Jaaah

Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland, Pro Life, OZF Achmea, FBTO

Zorg en Zekerheid: AZVZ, Zorg en Zekerheid

 

Plein20 heeft voor 2023 geen contract afgesloten met:

VGZ en alle onder deze koepel vallende zorgverzekeraars.

Als je wilt weten onder welke koepel jouw zorgverzekeraar valt, zie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Als jouw behandelaar geen contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar kun je via restitutie wel een groot deel van de kosten declareren. Welk percentage per sessie vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen wat deze vergoedt voor psychologen/psychotherapeuten waarmee zij geen contract hebben. Je kunt bij je behandelaar navragen of deze een contract heeft met je zorgverzekeraar.

Er bestaat een natura en restitutiepolis. Met een 100% restitutiepolis kun je altijd zelf je behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met je zorgverzekeraar. Met een naturapolis ontvang je een ‘marktconforme’ vergoeding; bij ja zorgverzekeraar kun je verder navraag doen.


Het standaard eigen risico is in 2023 € 385,-. Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de Zorgtoeslag. Eigen risico geldt voor alle zorg die je hebt gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners.

Aanpassingsstoornissen, partnerrelatieproblemen en problemen ten gevolge van werk vallen niet onder verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling voor deze problemen via de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Je kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, of (deels) zelf betalen als je behandelaar geen contract heeft met je zorgverzekeraar.

Het tarief voor een individueel consult van 45 minuten voor ‘onverzekerde zorg’ is € 110,-.
Het tarief voor partnerrelatietherapie is per sessie van 90 minuten € 220,-
Per sessie krijg je een rekening toegestuurd.