praktische zaken

Tarieven en vergoedingen


Per 1 januari 2015 wordt de kinder- en jeugd GGZ vergoed door de gemeenten en niet meer door de zorgverzekeringen. Vanaf 2024 heeft Plein20 geen contract meer met de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat kinder- en jeugd behandelingen die in 2024 starten bij Plein20 niet meer vergoed worden door de gemeente. De kinder- en jeugd behandelingen die vóór 2024 zijn gestart worden nog wel tot eind 2024 vergoed door de gemeente. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we per 2024 toch (vergoedde) zorg aan kinderen en jongeren in Amsterdam kunnen blijven leveren.

Er is wel een contract met de DUO gemeenten en Amstelveen voor 2024. Kinderen en jongeren die in Amstelveen, Diemen, Uithoorn of Ouder-Amstel staan ingeschreven kunnen zich bij Plein20 aanmelden. Met een verwijzing van het Ouder- en Kind Team, de huisarts, een jeugdarts of medisch specialist zijn er geen kosten aan onze hulp verbonden. Voor de hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor jongeren boven de 18 jaar wordt de hulp vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Als jongeren tijdens de behandeling 18 jaar worden, wordt de behandeling voortgezet en wordt de vergoeding overgenomen door de zorgverzekering. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Zie voor meer informatie ‘vergoeding volwassenen’.


Per 1 januari 2022 is de bekostigingsstructuur voor de volwassen GGZ veranderd, zie de volgende link:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Plein20 heeft voor 2023/2024 een contract afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks gefactureerd wordt aan de zorgverzekeraar en de kosten worden vergoed, na aftrek van het eigen risico. Voor vergoeding moet er altijd een DSM-V diagnose worden gesteld en heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Informeer bij je eigen behandelaar met welke zorgverzekeraars er een contract is afgesloten.

Als je wilt weten onder welke koepel jouw zorgverzekeraar valt, zie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Als jouw behandelaar geen contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar kun je via restitutie wel een groot deel van de kosten declareren. Welk percentage per sessie vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen wat deze vergoedt voor psychologen/psychotherapeuten waarmee zij geen contract hebben.

Er bestaat een natura en restitutiepolis. Met een 100% restitutiepolis kun je altijd zelf je behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met je zorgverzekeraar. Met een naturapolis ontvang je een ‘marktconforme’ vergoeding; bij je zorgverzekeraar kun je verder navraag doen.


Het standaard eigen risico is in 2023 € 385,-. Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de Zorgtoeslag. Eigen risico geldt voor alle zorg die je hebt gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners.

Aanpassingsstoornissen, partnerrelatieproblemen en problemen ten gevolge van werk vallen niet onder verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling voor deze problemen via de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Je kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, of (deels) zelf betalen als je behandelaar geen contract heeft met je zorgverzekeraar. De tarieven voor ‘onverzekerde zorg’ zijn als volgt:

Het tarief in 2024 voor een intake is € 165,- (per aanwezige therapeut).

Het tarief in 2024 voor een individueel consult van 45 minuten is € 125,- (per aanwezige therapeut).

Het tarief in 2024 voor een gezinsgesprek van 90 minuten (met 2 therapeuten) is € 300,-.

Het tarief in 2024 voor partnerrelatietherapie is per sessie van 90 minuten € 250,-.

Per sessie krijg je een rekening toegestuurd.