over ons

Medewerkers

Ieke van Tilburg

Ieke van Tilburg

Ieke is BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders en/of gezinnen. Daarnaast werkt zij individueel met volwassenen en met paren.

Naast haar opleiding en baan in een kinder-en jeugdpsychiatrische instelling was zij in 1989 een van de oprichtsters van Plein20, vanuit de wens om professionele zorg op maat te bieden binnen een flexibele en kleinschalige context.

Met name het werken met ouders, gericht op ouderschap, vindt Ieke een boeiend en belangrijk deel van haar werk. Ze is gespecialiseerd in schematherapie bij adolescenten en volwassenen en in EMDR. Daarnaast is zij geschoold op het gebied van EFT en echtscheidingsproblematiek.

Ieke is docent aan de opleiding tot klinisch psycholoog van het RINO-Utrecht; ze is als supervisor en als leertherapeut erkend door het NIP en de VKJP.

Lidmaatschappen
• Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
• Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP),
• Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
• Vereniging EMDR Nederland (VEN)

BIG nummer
19040959916 en 19040959925

KWALITEITSSTATUUT

Caroline van Nistelrooij

Caroline van Nistelrooij

Caroline is BIG geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij werkt sinds 2000 bij Plein20.

Daarvoor heeft zij in verschillende kinder- en jeugd psychiatrische en GGZ instellingen gewerkt als systeemtherapeut.

Zij is opgeleid in zowel kinder- en jeugd psychotherapie als in systeemtherapie.

Zij heeft zich gespecialiseerd in EMDR, Oplossingsgerichte Therapie, Geweldloos Verzet en Hechtingsgerichte Gezinstherapie (EFFT). Caroline is erkend partnerrelatietherapeut EFT.

Caroline van Nistelrooij is supervisor voor de VKJP, de NVRG en de NVP en leertherapeut voor de VJKP.

Lidmaatschappen
• Vereniging Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP)
• Nederlandse vereniging Gezins- en Relatie therapie (NVRG)
• Stichting EFT Nederland (registertherapeut)
• Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP) ,
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

BIG nummer
79043280316 en 59043280325

KWALITEITSSTATUUT

Lea Schellekens

Lea Schellekens

Lea is BIG geregistreerd als psychotherapeut en GZ psycholoog. Ze is gespecialiseerd in behandeling van kinderen, jongeren, (jong-)volwassenen en hun ouders. Na haar studie psychologie aan de Vrije Universiteit heeft ze ruim 10 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ inGeest).

Vanaf januari 2017 werkt Lea bij Plein20. Sinds september 2020 heeft ze haar eigen praktijk ‘Psychotherapie Schellekens’ in hetzelfde pand als Plein20 en is er sprake van een nauw samenwerkingsverband.

Lea heeft ervaring en affiniteit met het werken met zeer jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar en hun ouders. Ze is geschoold in EMDR en Schematherapie bij adolescenten en (jong-)volwassenen.

Samen met Rick Peerdeman geeft ze de wekelijkse groepstherapie voor jongeren van 14 tot 18, De Kabla’s.

Lidmaatschappen
• Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

BIG nummer
69913524325 en 89913524316

KWALITEITSSTATUUT

Rick Peerdeman

Rick Peerdeman

Rick is BIG geregistreerd psychotherapeut, gespecialiseerd in het behandelen van kinderen, jongeren en hun ouders.

Na zijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is hij werkzaam geweest bij verschillende instellingen, zoals Arkin en Lucertis. Van 2014 tot 2022 was hij werkzaam bij Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam waar hij werkte met jongeren en volwassenen. Sinds 2019 is hij aangesloten bij Plein 20, waar hij de opleiding tot psychotherapeut K&J volgde en deze eind 2022  afrondde. Sinds 2023 heeft hij zijn eigen praktijk ‘Peerdeman Psychotherapie’ in hetzelfde pand als Plein20 en is er sprake van een nauw samenwerkingsverband.

Rick heeft affiniteit met de behandeling van pubers/adolescenten en jongvolwassenen. Hij behandelt verschillende probleemgebieden, te zien onder “klachten en problemen”. Hij is geschoold in EMDR, schematherapie en systeemtherapie. Rick spreekt vloeiend Engels.
Samen met Lea Schellekens geeft Rick de wekelijkse groepstherapie voor jongeren van 14 tot 18 jaar, De Kabla’s.

Lidmaatschappen
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)

BIG nummer
49932258916

KWALITEITSSTATUUT

Channa Hijmans

Channa Hijmans

Channa is BIG geregistreerd psychotherapeut en GZ-psycholoog, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, (jong-)volwassenen en hun ouders.

Channa was voorheen lange tijd werkzaam in verschillende academische ziekenhuizen, waaronder het Emma Kinderziekenhuis AMC, waar zij is gepromoveerd, en het VU Medisch Centrum, waar zij haar GZ-opleiding voltooide. Sinds 2018 is ze werkzaam bij Plein 20, waar ze werd opgeleid tot psychotherapeut. Vanaf september 2023 heeft ze haar eigen praktijk in hetzelfde pand als Plein 20 en is sprake van een nauw samenwerkingsverband.

Channa is EMDR practitioner, gespecialiseerd in neuropsychologische diagnostiek, en geschoold in schematherapie en systeemtherapie. Ze behandelt verschillende probleemgebieden, te zien onder “klachten en problemen”. Ze heeft o.a. affiniteit en ervaring met de behandeling van kinderen en jongeren met medische problemen en psychosomatische klachten, en het werken met (zeer) jonge kinderen en hun ouders. Channa spreekt vloeiend Engels.

Lidmaatschappen
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

BIG nummer
69924750416 en 49924750425

KWALITEITSSTATUUT

Deni van Schagen

Deni van Schagen

Deni is psycholoog en per januari 2023 als psychotherapeut in opleiding (differentiatie kind- en jeugd) werkzaam bij Plein20. Hij specialiseert zich tijdens zijn opleiding in het behandelen van kinderen, jongeren en hun ouders.

Tijdens zijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is hij opgeleid bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum, waarna hij werkzaam is geweest bij een praktijk in de BGGZ voor volwassenen en binnen de revalidatiezorg.

Deni heeft ervaring en affiniteit met de behandeling van (jong-)volwassenen en het integreren van een lichaamsgerichte visie binnen de behandeling. Hij is geschoold in EMDR en gecertificeerd Running Therapeut.

KWALITEITSSTATUUT

Catherine Pannevis

Catherine Pannevis

Catherine is BIG geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalytica voor kinderen en adolescenten en Infant Mental Health specialist.
Catherine Pannevis huist met haar praktijk in hetzelfde pand als Plein20. Er is sinds 2016 sprake van een intensief samenwerkingsverband.

Zij is meer dan 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als psychoanalytisch psychotherapeut en gespecialiseerd in zeer jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar en hun ouders.

Catherine is docent op het gebied van Infant Mental Health (IMH). Daarnaast geeft zij supervisie en leertherapie aan professionals.

Lidmaatschappen
• Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
• De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV)
• Vereniging Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP)
• Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH).

BIG nummer
89052582716 en 69052582725

KWALITEITSSTATUUT

Plein20 is een samenwerkingsverband van verschillende zelfstandig gevestigde praktijken die als een team samenwerken.


Wanneer er geen plek is verwijzen we vaak door naar andere collega's in vrijgevestigde praktijken. Indien wenselijk en/of nodig verwijzen we ook door naar instellingen zoals Levvel, Arkin of de Viersprong.


We vinden het belangrijk om goed samen te werken met scholen en andere betrokken instanties rondom een gezin. Voor aanvullende expertise zijn we gewend om samen te werken met andere specialisten.

Plein20 werkt nauw samen met kinder- en jeugdpsychiater Coby Vreugdenhil. Naast psychiatrische behandeling en diagnostiek sluit zij ook eens per 6 weken aan bij het teamoverleg. Daarnaast werken we regelmatig samen met een diëtiste en een psychomotorisch therapeut (PMT).

Er zijn verschillende andere professionals waar Plein20 mee samenwerkt of waar naar doorverwezen wordt bij onvoldoende expertise of als er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen is.


Een groot aantal huisartsen is vaste verwijzer. Daarnaast hebben we maandelijks verwijzingen via ‘Ouder Kind Team Bos en Lommer’ en ‘Ouder Kind Team Baarsjes/Oud-West’. Artsen zoals kinderartsen van het ziekenhuis of jeugdartsen van de GGD kunnen ook uiteraard verwijzen. Het OLVG en VU/AMC verwijzen met regelmaat.

Wij houden onze verwijzers altijd op de hoogte. Zowel bij de start, bij beëindiging en indien nodig ook tijdens de behandeling. Indien de huisarts niet de verwijzer is wordt de huisarts naast de verwijzer ook op de hoogte gebracht. Dit alles in overleg met het gezin en/of volwassene die bij ons behandeling is.