Plein 20

Opleiding / supervisie


Plein20 is een erkende praktijkopleidingsplaats voor de Opleiding tot Psychotherapeut Kind & Jeugd en is gevisiteerd door PDO-GGZ Utrecht.

Vanaf september 2020 is Channa Hijmans GZ psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.

Vanaf januari 2023 is Deni van Schagen psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.


Plein20 biedt supervisie in het kader van opleiding en specialisatie aan basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten. De supervisie kan gericht zijn op kinder- en jeugdpsychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en/of diagnostiek.

Voor meer specifieke informatie t.a.v. de supervisoren, zie medewerkers.


Caroline van Nistelrooij en Ieke van Tilburg zijn erkende leertherapeuten van de VKJP.