Plein 20

Opleiding / supervisie


Plein20 is een erkende praktijkopleidingsplaats voor de Opleiding tot Psychotherapeut Kind & Jeugd en is gevisiteerd door PDO-GGZ Utrecht.

Vanaf januari 2023 is Deni van Schagen psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.


Plein20 biedt supervisie in het kader van opleiding en specialisatie aan basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten. De supervisie kan gericht zijn op kinder- en jeugdpsychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en/of diagnostiek.

Voor meer specifieke informatie t.a.v. de supervisoren, zie medewerkers.


Caroline van Nistelrooij en Ieke van Tilburg zijn erkende leertherapeuten van de VKJP.