therapie

Groepstherapie

Inzichtgevende groep voor jongeren

In onze groepstherapie kunnen jongeren (18 t/m 21 jaar) met diverse klachten zich aansluiten om hun ervaringen en problemen te delen met andere jongeren, onder begeleiding van twee groepstherapeuten. In groepstherapie speelt de dynamiek een belangrijke rol: je leert van elkaar doordat elk groepslid zijn eigen inbreng, problemen en perspectief meebrengt, en op een eigen manier op elkaar reageert. Naast aandacht voor de groep als geheel, worden persoonlijke doelen vastgesteld zodat elk lid werkt aan zijn of haar eigen problemen. Wanneer een jongere zich beter en sterker voelt en een positief leerproces heeft doorgemaakt kan hij of zij de behandeling afsluiten. De hoeveelheid sessies is dan ook persoonsgebonden.

De groep wordt geleid door Lea Schellekens en Rick Peerdeman.

De groep vindt elke dinsdagmiddag plaats van 16:00 tot 17:15 uur (met uitzondering van schoolvakanties).

Er is op dit moment nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen voor de groepstherapie.

Aanmelden
leaschellekens@plein20.nl
rickpeerdeman@plein20.nl