aanmelding

Aanmeldformulier kind / jongere


We hebben momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Vanaf 2024 is Plein20 niet meer gecontracteerd met de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat behandeling niet meer wordt vergoed vanuit de gemeente.

1Gegevens kind
2Gegevens eerste ouder / voogd
3Gegevens tweede ouder / voogd (optioneel)
4Overige gegevens