praktische zaken

Registraties, wet- en regelgeving


In de Wet BIG zijn een aantal beroepen opgenomen die beschermd zijn en die je dus alleen mag voeren als je ook daadwerkelijk opgeleid bent voor dit beroep. Bijvoorbeeld de beroepen voor Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog, en Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog. De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening. In het BIG-register (www.bigregister.nl) is na te kijken welke therapeuten een geldige registratie hebben. Als BIG-geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ psycholoog zijn wij gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en vallen we onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of klinisch psycholoog of psychiater) wordt verricht, voldoet deze aan officieel vastgestelde kwaliteitseisen. Voor meer informatie: www.bigregister.nl of telefoon: 0900-8998225.


Natuurlijk streven wij er als behandelaren naar om hoogwaardige hulp te leveren. Dit dient ook vastgelegd te worden in een zogenaamd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is per behandelaar in te zien, zie Medewerkers.