praktische zaken

Toestemming bij kinderen en jongeren

De leeftijd van het kind bepaalt wie toestemming moet geven voor de behandeling en/of wie informatie krijgt over de behandeling. Dit is als volgt geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):


Bij kinderen tot 12 jaar krijgen ouders volledige informatie, op basis waarvan ze toestemming kunnen geven voor onderzoek en/of behandeling.


Bij kinderen van 12-16 jaar hebben zowel de ouders als het kind zelf recht op volledige informatie. Beide partijen moeten toestemming geven voor diagnostiek en behandeling. Het kind/de jongere heeft een belangrijke stem: als deze niet wil, kan er geen behandeling gestart worden.


Bij jongeren vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders officieel niet meer nodig. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over de behandeling. Het is wel zeer wenselijk dat ouders achter de behandeling staan. In overleg met de jongere zal worden bepaald welke informatie met de ouders wordt gedeeld.


Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben over een kind jonger dan 16 jaar, is vooraf toestemming van beide ouders nodig.